Serwer Auth ( PPPoE )

Router Auth (PPPoe)

Oparty na Linux Slackware router:

Zalecany przy sieciach gdzie występują problemy z kradzieżą internetu.

Możliwość konfiguracji kilku łącz do internetu (możliwy podział po użytkownikach, lub usługach, w przypadku zastosowania pppoe dynamiczny podział po użytkownikach) oraz wiele narzędzi sieciowych (tcpdump, iptraf, netstat itd...)

LMS instalacja obejmuje następujące funkcjonalności:

 • zarządzanie dostępem do internetu (w tym kontrola pasma i statystyki)
 • ewidencja klientów i sprzętu (mapa sieci)
 • moduły finansowo-księgowe z fakturowaniem
 • wiadomości administracyjne do klientów
 • system obsługi zgłoszeń (helpdesk)
 • zarządzanie czasem (terminarz)
 • panel administracyjny dla abonenta
 • blokowanie klientów zadłużonych
 • sieci ip - dodawanie kolejnych sieci z poziomu lms-a
 • przekierowanie portów z poziomu lms-a
 • taryfy nocne - definiowanie prędkości obowiązujących w nocy dla każdej taryfy z osobna, wł/wył taryf nocnych oraz definiowanie godzin działania taryf nocnych z poziomu lms-a
 • statystyki sesji PPPoE zintegrowane z LMS (start, stop, mac z jakiego nastąpiło połączenie, oraz ilość wysłanych/odebranych danych podczas sesji)
 • wykaz zestawionych sesji PPPoE.