Serwer standard

Router Standard

Oparty na Linux Slackware router:

 

 • Apache + PHP

         serwer http wraz z PHP

 • Bind

       lokalny serwer DNS

 • Mysql

        baza danych

 • Lstat

        statystyki systemowe (obciążenie systemu, procesora, pamięci,

       przepustowość interfejsów, statystyki ping-a lan oraz wan)

 • ftp

        serwer ftp

 • ipfm

       statystyki wysłanych/odebranych danych przez komputery

 • rrd

 graficzne statystyki przepustowości dla komputerów zintegrowane z lms

 Możliwość konfiguracji kilku łącz do internetu (możliwy podział po użytkownikach lub usługach,w przypadku zastosowania pppoe dynamiczny    podział po użytkownikach) oraz wiele narzędzi sieciowych (tcpdump, iptraf, netstat itd...).

LMS instalacja obejmuje następujące funkcjonalności:

 • zarządzanie dostępem do internetu (w tym kontrola pasma i statystyki)
 • ewidencja klientów i sprzętu (mapa sieci)
 • moduły finansowo-księgowe z fakturowaniem
 • wiadomości administracyjne do klientów
 • system obsługi zgłoszeń (helpdesk)
 • zarządzanie czasem (terminarz)
 • panel administracyjny dla abonenta
 • blokowanie klientów zadłużonych
 • sieci ip - dodawanie kolejnych sieci z poziomu lms-a
 • przekierowanie portów z poziomu lms-a
 • taryfy nocne - definiowanie prędkości obowiązujących w nocy dla każdej taryfy z osobna, wł/wył taryf nocnych oraz definiowanie godzin działania taryf nocnych z poziomu lms-a