Antywirus

Filtr antywirusowy

Moduł antywirusowy wykrywa na komputerach klientów szkodliwe dla działania sieci wirusy np. Conficker informacje o zainfekowanych komputerach pojawiają się w specjalnej zakładce.