Kontrola ARP (dotyczy wykazu klientów logujących się na PPPoe z innego komputera niż zarejestrowany)

 

 KONTROLA ARP

dotyczy wykazu klientów logujących się na PPPoe z innego komputera niż zarejestrowany